Ledare får ny energi till att hantera viktiga behov i sin vardag

Individuell coaching sträcker sig bortom enbart vägledning; det är en resa mot personlig växt och utveckling. Att ta del av kundernas feedback, som den nedan, är en påminnelse om den djupgående påverkan som Concerns individuella coaching kan ha på en persons liv och karriär.

”Jag vill tacka för den utomordentliga individuella coachingsessionen.

LEAN med GLÖD

Concern har genom Ledarträningsprogrammen GLÖD och LEAN med GLÖD tränat mer än 120 högre chefer och mellanchefer i Kongsvinger regionen. Om man också lägger till teamcoachingen har uppskattningsvis ytterligere 600 personer, totalt 720 personer, i en eller annan form deltagit i LEAN med GLÖD processen.

Vilka resultat som har uppnåtts presenteras vidare i artikeln

Utveckling av säljkompetensen

MAPEI, en ledande leverantör inom byggbranschen, siktar nu på att förbättra sin säljprocess och säljkultur. Concern har fått i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprogram för säljare och säljledare.

Ny start

Concern samarbetar med den norska industriföreningen 7sterke och den norska arbetsförmedlingen, NAV. Concern genomför Ledarträningsprogrammet LEAN med GLÖD för 7sterke, som består av 95 företag, totalt 5000 arbetsplatser och en omsättning på 11 miljarder. Programmet bidrar till att utveckla unik ledarkompetens inom industrin, ger konkreta resultatförbättringar och erbjuder en ny möjlighet för arbetssökande ungdomar.

Inspirera till förändring 

Alla företag och organisationer strävar efter att fungera effektivt för att optimalt utnyttja sina resurser och därmed förbli konkurrenskraftiga. Vår erfarenhet visar att det med tiden kan uppstå vanor och mönster som hindrar effektivitet och innovation.

Alla är med! 

NRVA förser sju kommuner med rent vatten. Kundbasen förväntas växa med 150 000 nya invånare fram till år 2040, vilket medför helt nya krav. Därför utvecklar NRVA, med stöd från Concern, en ny företagskultur. Denna kultur bygger på en gemensam värdegrund, en tydlig riktning och en involverande arbetsmetod.

Ny kompetens hos Projektledarna

Avdelning Utveckling hos NRVA ansvarar för genomförandet av stora utbyggnadsprojekt. För att dessa ska bli framgångsrika krävs projektledare som engagerar och inspirerar människorna i projekten. Stefan från Concern leder genomförandet av utvecklingsprojektet LUPP, som syftar till att bygga upp denna nya kompetensen hos projektledarna.

Servera Sydöst tränar för att hantera framtida utmaningar.

Servera Sydöst har länge varit en framgångsrik organisation med tillväxt och god lönsamhet. Men i takt med att marknaden växer ökar även kraven på ledare och personal. När Concerns träningsprogram inleddes, uppnåddes på kort tid tydligt mätbara resultat, både i personalenkäter och i resultaträkningar. Framför allt tränades organisationen till att hantera strategiska utmaningar.

Individuell coaching för ledarna

Deltagarna i ett tvåårigt ledarutvecklingsprogram har haft individuella coachningssamtal med Concern, något som har varit särskilt uppskattat. Deltagarnas omdömen sträcker sig från att samtalen varit utmanande till att de varit stödjande, inspirerande och mycket lärorika.

Företaget utvecklas

Oscar Hanson, VD för OHVVS, genomför TPL – Träningsprogram för Ledare. Syftet är att skapa ett företag med inspirerade och engagerade medarbetare samt öka kundnöjdheten. Stefan har engagerats för att leda genomförandet av TPL. De ledare som deltar i programmet upplever att det skapar en stor positiv förändring och bidrar till ökat engagemang på flera nivåer inom företaget.

Våga bryta mönster och tänka nytt!

När Petter Brovold, direktör för norska Asko Øst AS, insåg att hans division skulle slås samman med två andra och på kort tid expandera från 180 till 550 anställda, fattade han ett avgörande beslut: Asko Øst behövde stöd. Detta ledde till att Concern anlitades, med Stefan som projektledare. I samarbete med Concern utvecklades en ny ledarkultur och arbetsmetodik. Konkreta resultat sågs snart i hela organisationen, inklusive förbättrat ledarskap, samarbete och effektivitet samt en markant minskning av sjukskrivningarna.

HÖR GÄRNA AV DIG!

För att kontakta oss tryck på symbolen.

Våra tjänster

LEDARSKAPS
TRÄNING

Ledarträningen ger ledare och projektledare ny kunskap och kompetens om hur de kan skapa större mervärde för kunderna och en mer inspirerade arbetsmiljö för personalen.

TEAM
UTVECKLING

Träningsprogrammet injicerar ny energi i ledningsgrupper. Genom träningen vitaliserar ledningsgruppen sin arbetsmetodik och skapar tydlighet kring sin strategiska funktion för företaget.

JAG SOM LEDARE

Programmet riktar sig till individer som är redo att ta ett nytt steg i sin personliga utveckling som ledare. De vill fördjupa sin förståelse för sig själva och sitt eget ledarskap. Deltagarna upplever programmet som mycket värdefullt, lärorikt och inspirerande.

AFFÄRS
UTVECKLING

Concern genomför skräddarsydda förbättringsprogram för industrin och den offentliga sektorn. Programmen leder till bättre resultat, högre kvalitet och ökad kundnöjdhet.

SÄLJ
UTVECKLING

Moderna företag har medvetna säljare som ständigt strävar efter att fördjupa sin förståelse för säljprocessen. Dessa säljare uppnår toppresultat samtidigt som de skapar nöjda kunder. Deras drivkraft är att kontinuerligt utvecklas, både personligen och yrkesmässigt.

TRÄNING FÖR STYRELSER

Deltagarna får möjlighet att förbättra sitt styrelsearbete för att därigenom bidra till en större värdeökning i företaget, i linje med förväntningarna hos både ägarna och de anställda.

Från konflikt till inspirerande arbetsmiljö?

Företaget hade en osund arbetsmiljö. Människor var frustrerade. Vardagen var konfliktfylld. Det fanns stora samarbetsproblem. Ledarskapet var auktoritärt och baserat på ”Management by fear”.
Ny tillträdde VD:n ville göra något med detta. Han frågade mig; – Vad föreslår du att jag ska göra?

Inn i en annen verden…

”Det var som å komme inn i en annen verden å møte Concern for første gang.”

”Vi skulle på lederutviklingskurs og kom med våre erfaringer at her skulle det være forelesninger, gruppearbeid og så videre.  Det ble ikke slik, fordi det for Concern er viktig med involvering av alle deltagere for å skape engasjement, refleksjon, læring og frigjøre kreativ energi. Concerns læringsmodell ble brukt som en grunnstamme i prosessene. Etter hvert har jeg forstått hensikten og nytten av denne læremåten. Dette utfordrer til å se inn i eget tanke og reaksjonsmønster for å skaffe meg ny læring.

I etterkant av lederutviklingskurset har jeg vært så heldig å ha Stefan som personlig coach. Hvis jeg skal nevne en ting som dette har bidratt til så må det bli økt refleksjon over egne opplevelser og handlinger. Ikke minst det å ta tid til dette og innse at det er nyttig energibruk. Energi er det andre stikkordet.  Stefan snakker mye om energi. Det å få selvinnsikt i hvordan energi, både positivt og negativt kan brukes, og spres i en organisasjon har vært nyttig i mitt arbeid både som institusjonssjef og nå senere som prosjektleder.

Det å kunne bruke en hel dag på seg selv er flott, krevende og kanskje en av de beste investeringer en gjør. Det å gå i personlig coaching krever at du er villig å gå inn i alle sider ved deg selv. Det gir også en enorm styrke å få se nye sider ved seg selv og sette fokus på det som er viktig og betyr noe i livet. Mellom coachingavtalene har vi også kontakt, å følge opp og bli følgt opp underveis er en bra del av konseptet. Det er kanskje her man i størst grad får se at ny handling bli satt ut i livet.

Jeg har også erfaring med å bruke Concern, Stefan med i mine prosjektgrupper.  Dette har bidratt til en viktig kvalitetsheving. Ikke minst er han dyktig på å se helhet i et prosjekt og se det i sammenheng med den øvrige utviklingen av organisasjonen.”

Bente Molvær Nesseth, Bærum Kommune

”Vi är medvetna om att träning är nödvändig för att utvecklas. Därför fokuserar vi på att utveckla vårt ledarskap. Vi använder Concern som våra tränare, vilket har varit avgörande för att nå våra mål och för att växa som ledare.”
Jan Roger Broen, Plantmanager / Operational manager Nordic, Mapei AS

”Den som inte skulle dra stor nytta av att delta i Concerns ledarträning har inte fötts än. Detta är dynamit för personlig och ledarskapsutveckling. Efter mer än 20 år som ledare inom industrin är detta det mest lärorika jag någonsin har deltagit i.”
Per Børrud, Hydro Aluminium Profiler AS

”I ett mycket givande samarbete som pågått i flera år har Stefan bidragit till att vi inom vår enhet har arbetat tydligt med ledarskap, medarbetarskap och delegeringsprocesser. Dessutom har Stefan bidragit till min utveckling både på ett personligt och individuellt plan.”                                   Per-Olof Hallberg, Chef internationella relationer i Gästrike Återvinnare

”Til de som får dette tilbudet fra sin arbeidsgiver bør bare sette av tid til dette. Dette er et kursopplegg som treffer deg akkurat der hvor man skal treffe for å oppnå egne mål. Dette med individuell coaching er lagt opp slik at man virkelig føler at det er DU som er midtpunktet og at man vil du skal lykkes 100%.

Kursformen er helt ny og den peker mot morgendagens ledere som skal motta en ny generasjon av arbeidstakere som stiller helt andre krav med tanke på involvering og inkludering. Det er opp til hver enkelt som går dette kurset hvor mye man vil lære og ta med seg tilbake til sin egen arbeidsplass, de som leder kurset GLØD har i hvert fall gitt deg muligheten. Benytt deg av den muligheten.”

Tom Helland, Forrestia

”Gjennom samarbeidet med Stefan har jeg lært hvor viktig det er å reflektere over hva som betyr noe for meg som leder og menneske. Stefan er flink til å utfordre hva som må til for å få ønskede resultater. Jeg vil anbefalle Stefan på det sterkeste.”
Atle Rønning, Administrerende direktør Norgesbuss AS

”Oavsett orsaken till att du anlitar Stefan kommer du att få ett resultat som du blir nöjd med. Resultatet är kanske inte alltid exakt vad du förväntat dig, utan snarare något större och mer omfattande.”
Per Sundström Gästrike Återvinnare

”Stefans styrka ligger i att han får människor att lära sig mer genom att gemensamt arbeta med frågor som är viktiga för organisationen. Detta bidrar till att öka både kompetensen hos enskilda individer och gruppen samt att förbättra samarbetet inom organisationen.”                                   Anna Sandell, Teamleader och Projectmanager i Gilbarco Autotank

Förbättringsarbete i NRVA

Dette er måten å drive moderne organisasjonsutvikling og ledelse på i vår del av verden. Filosofien som ligger bak Concerns utviklingsprogram har hovedingredienser som bred involvering, ansvarsdelegering, mellommenneskelig relasjonsbygging og refleksjon, for å nevne noen. Når dette kombineres med en arbeidsmetodikk der målet er å bygge en ny bedriftskultur basert på tillit og åpenhet oppnår vi en kjedereaksjon av positive effekter som i sum gir en glød og en felles plattform for:

  • Økt engasjement
  • Kontinuerlig kompetanseutvikling
  • Mer effektiv kommunikasjon
  • Økt samhold og trivsel
  • Økt effektivitet og kvalitet i prioriteringer og beslutningsprosesser

Vi har i løpet av dette arbeidet i fellesskap:

  • Skapt våre samarbeidsverdier, medarbeiderskapsverdier og ledelsesverdier.
  • Utviklet en ny og effektiv organisasjonsstruktur som vi har eierskap til ved aktiv deltakelse gjennom disse prosessene.
  • Startet bygging av en felles bedriftskultur der grunntanken er at alle i organisasjonen er ledere, men på forskjellig nivå. I dette ligger det at beslutninger tas nærmest mulig der beslutningene får virkning.

Gjennom dette arbeidet har vi utviklet oss mye, som individ, som gruppe, som avdeling og som bedrift i sin helhet.

Dette gir et meget godt utgangspunkt for veien videre.

Jan Morten Søraker, NRVA

Concern är ett utbildningsföretag som grundades 1998.

Concerns affärsidé är att frigöra mer av individens, teamets och företagets potential.

Concern coacher individer, team och organisationer som önskar förändring, skapa något nytt eller helt enkelt bli bättre.

Concern leder förbättringsprocesser så att det mobiliseras energi och kraft till att genomföra de önskade förbättringarna med hög kvalitet.

Stefan Ivansson

Stefan har sedan 1986 ägnat sig åt att träna och coacha ledare samt att utveckla företag och organisationer. Han har också varit coach för spelare och ledare i det norska golflandslaget, samt för norska och svenska professionella spelare på Europatouren.

Med en professionell bakgrund som socionom, organisationskonsult, coach och psykoterapeut, har Stefan ett brett spektrum av verktyg för att stödja individer och grupper.

Stefans huvudmål är att frigöra potentialen som finns inom varje individ och att utveckla organisationer som skapar mervärde för sina kunder.

Samarbetspartners

Concern organiserar sitt arbete i form av utvecklingsprojekt.

Kundens behov, nuläge och ambitioner styr vilken kompetens Concern behöver tillföra till projektet för att uppnå önskade resultat.

När detta är fastställt rekryterar Concern en eller flera av sina samarbetspartners för att delta i genomförandet av utvecklingsprojekten.