Förr var allt en evig rundgång”

Trond Baardseng, president i PGA of Norway var trött och irriterad eftersom organisationen inte fungerade – medlemmarna ställde krav men tog inget ansvar, tyckte han. Styrelsen i PGA beslöt att ta in Concern och resultatet blev en “kämpeframgång”.

– Concerns arbete med oss blev ett riktigt uppvaknande! säger Trond.

För två år sedan funderade Trond över vad han skulle ta sig till?

– Det var en evig rundgång. Jag satte agenda efter agenda men inget hände. Orsaken var att medlemmarna i PGA of Norway var oense om vad vi egentligen skulle ägna oss åt. Hälften av spelarna är golfproffs och spelar för sitt levebröd – de hade vissa behov. Resten är tränare och ville helt andra saker med organisationen, berättar Trond.

Mycket gnäll i organisationen

Av hävd och gammal vana var dessutom medlemmarna vana vid ett mer auktoritärt styrsätt. Det fanns ingen gemensam kultur av att medlemmarna träffades och satt ned och diskuterade fram gemensamma mål och strategier. I stället ägnades tiden åt att gnälla över hur illa det var ställt med PGA.

Trond Baardseng hade positiv erfarenhet av Stefan då han tidigare deltagit i GLÖD-processen som genomförts i norska golfförbundets regi och ställde sig därför oerhört positiv till att anlita Concern. Så fort beslutet var fattat skickades en inbjudan till medlemmarna ut.

– Tjugo stycken anmälde sig till träningsprogrammet direkt – de var de som vågade, säger Trond och skrattar.

Resten fick delta på distans. Allt eftersom utbildningen fortskred fattades en rad avgöranden om samarbetsvärderingar, målinriktning och tillvägagångssätt.

Medlemmarna tycker till

Förslag till beslut, som var resultat av utvecklingsarbetet, sändes sedan ut till alla medlemmar som inte var fysiskt närvarande. Många kom med egna förslag och ytterligare några medlemmar beslöt sig för att gå med i träningsprogrammet.

– Jag är väldigt glad över att vi fick till det här. Nu känner de allra flesta ett starkt ägarförhållande till produkten – alltså till PGA of Norway och teamet fungerar fint, säger Trond.

Och om Stefan har han bara gott att säga:

– Han är genuint intresserad av människor och jag upplever honom som en god vän. Jag vet också att det är helt OK att ringa när helst jag skulle behöva diskutera något, säger Trond.