Som styreleder i Schjærvengruppen i nærmere 10 år har jeg vært svært opptatt av å bygge en god organisasjon i Schjærven AS med datterselskaper.

Samarbeidsprosjekt

Med tidligere god erfaring fra samarbeid med Concern engasjerte vi firmaet til et omfattende utviklingsprosjekt for Schjærven i 2007 og fremover. Prosjektet har vært meget vellykket. Styret, ledere og samtlige ansatte har deltatt i arbeidet med å utvikle organisasjonen basert på et felles verdigrunnlag som idag preger gruppen.

Jeg er spesielt imponert over Concerns evne til å få frem det beste i hver enkelt ved systematiske spørsmålstillinger og øvelser gjennom gruppearbeid og plenumstester.  Ledergruppen har fått verdifull feedback og samtlige har de fått eierskap til valgte verdier, mål og strategi.

Anbefaling

Schjærven preges idag av en høyst levende, samkjørt organisasjon med god lønnsomhet.  Jeg vil anbefale bruk av Concerns kompetanse til alle ledere som er opptatt av å utvikle sin organisasjon.

  • Adm. direktør i Factoring Finans AS
  • Adm. direktør HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon)
  • Sauebonde på Skåbu