Det är som hela tillvaron vänds upp och ner”

Gunnar Husveg är utbildningsansvarig i golfspelarnas eget proffsförbund – PGA of Norway. Han säger att de sex dagar Stefan Ivansson jobbar som lärare och coach i PGA:s eget certifieringsprogram är de viktigaste på hela den tre år långa utbildningen.

– Jag drar mig alltid inför de här dagarna – de är så jobbiga. Efter en dag med Stefan mår jag fruktansvärt dåligt och är arg och irriterad. Det är som om hela ens tillvaro vänds upp och ner, säger Gunnar och skrattar.

Men så börjar saker och ting sakta ramla på plats.

 

– Och det är just i det där motståndet som det HÄNDER något. Och resultaten är unika! Man blir så inspirerad, får ny glöd och ny energi, säger Gunnar.

När Stefan har jobbat klart med studenterna har det faktiskt hänt att några av dem hoppat av den långa utbildningen till att bli professionella golftränare. De har gått djupare in i sig själv och med hjälp av meditation och coaching helt enkelt kommit fram till att de befinner sig på fel plats och tagit konsekvensen av det.

– Men detta är också väldigt bra – särskilt för den person som kommit fram till att den ska sluta, men även för PGA. Det är ju inte bra att vi utbildar folk som egentligen inte vill vara här.

Gunnar är också väldigt nöjd med att Stefan har genomfört en organisationsdiagnos och ett träningsprogram med hela organisationen – PGA of Norway.

– Alla i PGA har varit villiga att jobba och införliva de kunskaper vi har fått om oss själva och om teamet. Tidigare var organisationen ostrukturerad – nu fungerar vi mycket bättre och har fått ett fint samarbete, säger Gunnar.

Så här har Concern jobbat med PGA of Norways utbildningsprogram

  • Tidigare hade den största delen av träningen fokuserats på att utbilda spelarna tekniskt samt att förbättra relationen mellan spelare och tränare.
  • 2001 beslutade dåvarande förbundskapten Peter Svallin tillsammans med Concern att i stället satsa på att ge TRÄNARNA support då de sällan får någon och risken är stor att de dräneras på kraft och energi.
  • Ett särskilt tränarutvecklingsprogram – ITU, individuellt tränarutvecklingsprogram – arbetades fram och genomfördes under ett fyra dagars seminarium. Varje deltagare fick också individuell coaching två gånger en halv dag.
  • Concern kom även att ha ett stort inflytande på hur den övriga utbildningen skulle utformas. Tidigare hade tränarutbildningen varit inriktad på att lära eleverna teknik. Detta skapade ett förhållningssätt där eleven blev passiv vilket inte var gynnsamt för kreativiteten.
  • Nu skapades ett nytt förhållningssätt som i stället tog sin utgångspunkt i att eleven själv fick utforska sin egen spelteknik med hjälp av coaching.
  • Säsongen 2006-2007 fick både första- andra- och tredjeårseleverna teamcoaching och individuell coaching. Utvärderingar och feedback visar att eleverna har varit mycket nöjda.