Alla är med! 

NRVA försörjer 7 kommuner med rent vatten. Kundunderlaget växer med 150 000 nya invånare fram 2040. Detta ställer helt nya krav. NRVA utvecklar därför, med stöd av Concern, en ny företagskultur baserad på en gemensam värdegrund,  tydlig riktning och en involverande arbetsform.

Les mer

Ny start

Concern genomför ledarträningsprogrammet LEAN med GLÖD för industrin (4000 arbetsplatser och 7 milliarder i omsättning) i Kongsvinger regionen i Norge. Detta ger industrin ny unik ledarkompetens och en ny start för arbetssökande ungdomar.

Kontakta oss

Utveckling av säljkompetensen

MAPEI är en ledande leverantör till byggbranschen. MAPEI vill nu förbättra sin säljprocess och säljkultur. Concern får uppdraget att genomföra Utvecklingsprogram för Säljare och Säljledare.

Kontakta oss

Företaget utvecklas

Oscar Hanson, VD i OHVVS, genomför TPL – Träningsprogram för Ledare. Intentionen är att skapa ett företag med inspirerade och engagerade medarbetare och mer nöjda kunder. Stefan, engageras för att leda genomförandet av TPL. Ledarna som deltar upplever att TPL skapar en stor positiv förändring och bidrar till ett starkare engagemang på flera nivåer i företaget.

Kontakta oss

Ny kompetens hos Projektledarna

Avdelning Utvikling i NRVA genomför stora utbyggnadsprojekt. För att detta ska bli vällyckat behövs Projektledare som involverar och inspirerar andra människor. Stefan i Concern leder genomförandet, av utvecklingsprojektet LUPP, som bygger ny kompetens hos Projektledarna. 

Kontakta oss

Våga bryta mönster och tänka nytt!

När Petter Brovold, direktör för norska Asko Øst AS, blev klar över att hans division skulle slås samman med två andra och på kort tid gå från 180 till 550 anställda, fattade han sitt beslut. Asko Øst behövde stöd och Stefan Ivansson och Hans E. Anonsen anlitades. En gemensam ledarkultur och en ny arbetsform utvecklades. Detta förde till bättre samarbete, mer effektivitet och att sjukskrivningarna minskade markant.

Kontakta oss

HÖR GÄRNA AV DIG!

För att kontakta oss tryck på symbolen.

Våra tjänster

LEDARSKAPS
TRÄNING

Ledarträningen ger ledare och projektledare ny kunskap och kompetens om hur de kan skapa större mervärde för kunderna och en mer inspirerade arbetsmiljö för personalen.

TEAM
UTVECKLING

Träningsprogrammet skapar ny energi i ledningsgrupper. Träningen bidrar till att ledningsgruppen vitaliserar sin arbetsform och skapar klarhet omkring sin strategiska funktion för företaget.

JAG SOM LEDARE

Programmet genomförs för människor som vill ta ett nytt steg i sin personliga utveckling som ledare. De vill lära sig mer om sig själv och om sitt eget ledarskap. Deltagarna upplever programmet som mycket värdefullt, lärorikt och inspirerande.

AFFÄRS
UTVECKLING

Concern genomför skräddarsydda förbättringsprogram för industrin och offentligsektor. Programmen för till bättre resultat, högre kvalitet och mer nöjda kunder.

SÄLJ
UTVECKLING

Moderna företag har medvetna säljare som hela tiden söker en djupare förståelse för hur säljprocessen fungerar. Medvetna säljare uppnår toppresultat och samtidigt som de skapar nöjda kunder. Deras drivkraft är att kontinuerligt utveckla sig själv som människa och som säljare.

TRÄNING FÖR STYRELSER

Deltagarna får träna på att förbättra sitt styrelsearbete för därmed bidra till en större värdeökning i företaget i linje med förväntningarna hos ägarna och hos de anställda.

Klicka här och kontakta oss för mer information

Från konflikt till inspirerande arbetsmiljö?

Företaget hade en osund arbetsmiljö. Människor var frustrerade. Vardagen var konfliktfylld. Det fanns stora samarbetsproblem. Ledarskapet var auktoritärt och baserat på ”Management by fear”.
Ny tillträdde VD:n ville göra något med detta. Han frågade mig; – Vad föreslår du att jag ska göra?

Inn i en annen verden…

”Det var som å komme inn i en annen verden å møte Concern for første gang.”

”Vi skulle på lederutviklingskurs og kom med våre erfaringer at her skulle det være forelesninger, gruppearbeid og så videre.  Det ble ikke slik, fordi det for Concern er viktig med involvering av alle deltagere for å skape engasjement, refleksjon, læring og frigjøre kreativ energi. Concerns læringsmodell ble brukt som en grunnstamme i prosessene. Etter hvert har jeg forstått hensikten og nytten av denne læremåten. Dette utfordrer til å se inn i eget tanke og reaksjonsmønster for å skaffe meg ny læring.

I etterkant av lederutviklingskurset har jeg vært så heldig å ha Stefan som personlig coach. Hvis jeg skal nevne en ting som dette har bidratt til så må det bli økt refleksjon over egne opplevelser og handlinger. Ikke minst det å ta tid til dette og innse at det er nyttig energibruk. Energi er det andre stikkordet.  Stefan snakker mye om energi. Det å få selvinnsikt i hvordan energi, både positivt og negativt kan brukes, og spres i en organisasjon har vært nyttig i mitt arbeid både som institusjonssjef og nå senere som prosjektleder.

Det å kunne bruke en hel dag på seg selv er flott, krevende og kanskje en av de beste investeringer en gjør. Det å gå i personlig coaching krever at du er villig å gå inn i alle sider ved deg selv. Det gir også en enorm styrke å få se nye sider ved seg selv og sette fokus på det som er viktig og betyr noe i livet. Mellom coachingavtalene har vi også kontakt, å følge opp og bli følgt opp underveis er en bra del av konseptet. Det er kanskje her man i størst grad får se at ny handling bli satt ut i livet.

Jeg har også erfaring med å bruke Concern, Stefan med i mine prosjektgrupper.  Dette har bidratt til en viktig kvalitetsheving. Ikke minst er han dyktig på å se helhet i et prosjekt og se det i sammenheng med den øvrige utviklingen av organisasjonen.”

Bente Molvær Nesseth, Bærum Kommune

”Vi vet att det är behov av att träna för att utvecklas. Vi tränar därför på att utvecklas som ledare. Vi använder Concern som våra tränare. Det har varit avgörande för att nå våra mål och för att växa som ledare.”
Jan Roger Broen, Plantmanager / Operational manager Nordic, Mapei AS

”Den som inte vill ha stor nytta av att delta på Concerns ledarträning är inte född ännu. Detta är dynamit för personlig- och ledarutveckling. Efter mer än 20 år som ledare i industrin så är detta till nu det mest lärorika jag har deltagit på”.
Per Børrud, Hydro Aluminium Profiler AS

“I ett mycket givande samarbete som pågått i flera år har han bidragit till att vi inom vår enhet arbetat tydligt med ledarskap, medarbetarskap och delegeringsprocesser. Dessutom har Stefan både på ett personligt och individuellt plan bidragit till min utveckling”.
Per-Olof Hallberg, Chef internationella relationer i Gästrike Återvinnare

”Til de som får dette tilbudet fra sin arbeidsgiver bør bare sette av tid til dette. Dette er et kursopplegg som treffer deg akkurat der hvor man skal treffe for å oppnå egne mål. Dette med individuell coaching er lagt opp slik at man virkelig føler at det er DU som er midtpunktet og at man vil du skal lykkes 100%.

Kursformen er helt ny og den peker mot morgendagens ledere som skal motta en ny generasjon av arbeidstakere som stiller helt andre krav med tanke på involvering og inkludering. Det er opp til hver enkelt som går dette kurset hvor mye man vil lære og ta med seg tilbake til sin egen arbeidsplass, de som leder kurset GLØD har i hvert fall gitt deg muligheten. Benytt deg av den muligheten.”

Tom Helland, Forrestia

”Gjennom samarbeidet med Stefan har jeg lært hvor viktig det er å reflektere over hva som betyr noe for meg som leder og menneske. Stefan er flink til å utfordre hva som må til for å få ønskede resultater. Jeg vil anbefalle Stefan på det sterkeste.”
Atle Rønning, Administrerende direktør Norgesbuss AS

”Oavsett vad orsaken till att du anlitar Stefan är så kommer du att få ett resultat som du är nöjd med. Resultatet kanske inte alltid är det du räknat med utan en dimension större.”
Per Sundström Gästrike Återvinnare

”Stefans styrka är att han får människor att lära sig mer genom att tillsammans arbeta med frågor som är viktiga för organisationen, och därigenom ökar både kompetensen (för individerna och gruppen) och samarbetet inom organisationen.” Anna Sandell, Teamleader och Projectmanager i Gilbarco Autotank

Förbättringsarbete i NRVA

Dette er måten å drive moderne organisasjonsutvikling og ledelse på i vår del av verden. Filosofien som ligger bak Concerns utviklingsprogram har hovedingredienser som bred involvering, ansvarsdelegering, mellommenneskelig relasjonsbygging og refleksjon, for å nevne noen. Når dette kombineres med en arbeidsmetodikk der målet er å bygge en ny bedriftskultur basert på tillit og åpenhet oppnår vi en kjedereaksjon av positive effekter som i sum gir en glød og en felles plattform for:

  • Økt engasjement
  • Kontinuerlig kompetanseutvikling
  • Mer effektiv kommunikasjon
  • Økt samhold og trivsel
  • Økt effektivitet og kvalitet i prioriteringer og beslutningsprosesser

Vi har i løpet av dette arbeidet i fellesskap:

  • Skapt våre samarbeidsverdier, medarbeiderskapsverdier og ledelsesverdier.
  • Utviklet en ny og effektiv organisasjonsstruktur som vi har eierskap til ved aktiv deltakelse gjennom disse prosessene.
  • Startet bygging av en felles bedriftskultur der grunntanken er at alle i organisasjonen er ledere, men på forskjellig nivå. I dette ligger det at beslutninger tas nærmest mulig der beslutningene får virkning.

Gjennom dette arbeidet har vi utviklet oss mye, som individ, som gruppe, som avdeling og som bedrift i sin helhet.

Dette gir et meget godt utgangspunkt for veien videre.

Jan Morten Søraker, NRVA

Klicka här för att veta mer

Concern är ett norsk-svenskt utbildningsföretag som bildades 1998 och består av partnerna Stefan Ivansson och Hans E. Anonsen. Concerns affärsidé är att frigöra mer av individens-, teamets- och företagets potential.

Concern coacher individer, team och organisationer som önskar förändring, skapa något nytt eller helt enkelt bli bättre. Concern leder förbättringsprocesser så att det mobiliseras energi och kraft till att genomföra de önskade förbättringarna med hög kvalitet.

Stefan Ivansson

Stefan har tränat och coachat ledare samt utvecklat företag och organisationer sedan 1986. Han har coachat spelare och ledare i det norska golflandslaget samt norska och svenska professionella Europatour spelare. Stefan är Socionom och Organisationskonsult, Coach och Psykoterapeut. Stefans ledstjärna är att frigöra potentialen alla människor har och utveckla organisationer som skapar mervärden för anställda, ägare och kunder.

Hans E. Anonsen

Hans är Civilekonom och Psykoterapeut. Han har erfarenhet från toppledargrupper och styrelsearbete i stora företag. Tillsammans med Stefan har han utvecklat en unik modell för hur organisationer, team och individer skal tränas för att integrera personlig växt med organisatorisk och ekonomisk utveckling. Idag tränar Hans ledare, team och organisationer så att de kan öka sin cash-flow, förbättra kvaliteten på driften och ha inspirerade medarbetare.

Lär känna oss, klicka här